July 29, 2017 - Tremain's Tavern, Lakeside Inn - Mt. Dora - 7-10pm
Website

August 5, 2017 - Osteen Diner - Osteen - 6-8pm
Website

August 19, 2017 - Osteen Diner - Osteen - 6-8pm
Website

August 26, 2017 - Tremain's Tavern, Lakeside Inn - Mt. Dora - 7-10pm
Website

September 9, 2017 - Tremain's Tavern, Lakeside Inn - Mt. Dora - 7-10pm
Website

October 14-15 2016 - Lake County Folk Festival - Eustis
Website

October 21, 2017 - Tremain's Tavern, Lakeside Inn - Mt. Dora - 7-10pm
Website

October 28, 2017 - Osteen Diner - Osteen - 6-8pm
Website

November 4-5, 2016 - Fall Jamboree Festival - Barberville
Website

November 11, 2017 - Tremain's Tavern, Lakeside Inn - Mt. Dora - 7-10pm
Website

December 9, 2017 - Tremain's Tavern, Lakeside Inn - Mt. Dora - 7-10pm
Website